Engineering

Van basisgedachte tot eindresultaat. Nepro ziet toe op het hele traject met de basis grondhouding u als klant volledig te willen ontzorgen. Van idee naar ontwerp, naar statische berekening, naar schetsontwerp, naar detailberekening en maakbare praktische detailleringen, naar overzichten en 3D visualisaties en via desgewenst BIM processing naar definitieve afstemming over uw project. Techniek gekoppeld aan budgetbewaking in alle stadia van het project. Nepro heeft het in huis en ziet toe op gezamenlijke “profits” met alle belanghebbende partijen. Verspillingen worden geĆ«limineerd in het kostenbelang van uw project. Ons huis eigen tekensysteem Tekla Structures is volledig compatible met andere 3D teken en ontwerp systemen waardoor BIM en clashcontroles mogelijk worden en faalkosten op uw project geminimaliseerd kunnen worden.

Magnum Heating Tholen