Kostprijsbeheersing

Kostprijsbeheersing, een logische term of benadering zou u denken, maar zo logisch is het niet. Wel voor individuele bedrijven en interne processen maar niet zoals wij het bedoelen. Wij hebben dit systeem ontwikkelt voor onze klanten met als doel volledige eerlijke en transparante inzage in en vooral “full Controll” op de projectfinanciĆ«n gedurende het hele verloop van uw project, startende vanaf eerste kostenraming tot en met uiteindelijk de beste eindprijs. Samen met u calculeren en budgetteren wij uw project in volle openheid en transparantie. In de vorm van een open begroting en op basis van een eerste ramingsprijs starten wij met het project zodra u daar goedkeuring aan verleent. Vanaf dat moment sturen wij samen met u eveneens in volle openheid op kosten en resultaat. U blijf daarbij volledig in controll en beslist samen met ons over inkoop en aanschaf. We spreken af welke doelstellingen er zijn en streven naar een optimale win-win situatie. Onze garantie is helder: u realiseert uw project uiteindelijk onder de beste en 100% eerlijke prijs kwaliteitsverhouding en heeft daar gedurende het hele projectproces samen met ons toezicht op. Tijdens alle projectfasen ligt onze focus op: goede communicatie, perfecte afstemming van detailleringen, tijdige voortgang en planningsbewaking, bewaking van kwaliteit op materialen en processen, kostprijsbeheersing, elimineren van verspillingen, een optimale logistieke benadering en vooral uw tevredenheid over onze prestatie.

CM Breda Nieuwbouw Hoofdkantoor